Hoppa till innehåll

Omsorg om funktionshindrade

Omsorg om funktionshindrade ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser ges utifrån individuella behov och där brukaren har ett stort inflytande över insatsens utformning.

Avdelningen ansvarar även för stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) till psykiskt funktionshindrade samt färdtjänst och riksfärdtjänst.
 

KONTAKT

Verksamhetschef
Peter Martinsson
Tfn: 0521- 72 19 58
E-post: peter.martinsson@vanersborg.se

Besöksadress till omsorg om funktionshindrade:
Folkets hus, vån 3, Kungsgatan 15, Vänersborg

Postadress:
Socialförvaltningen
462 85 Vänersborg