Hoppa till innehåll

Vård och omsorg

Vård och omsorg ansvarar för att ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg en god omvårdnad och hälso- och sjukvård.

I ansvaret ingår också förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga.

Varje människa ska få möjlighet att leva och verka i sin invanda miljö, under så normala levnadsomständigheter som möjligt.

Insatser är individuellt utformade och ges i den enskildes hem, i dagverksamhet samt i särskilt boende.

Vård och omsorg är uppdelat i:

  • Vård och omsorg hemtjänst
  • Vård och omsorg särskilda boenden
  • Vård, stöd och utredning

KONTAKT

Verksamhetschef hemtjänst
Anna Cederlund
Tfn: 0521-72 13 56
E-post: anna.cederlund@vanersborg.se

Verksamhetschef särskilda boenden
Maria Sundvall Möller
Tfn: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Se även Vård, stöd och utredning

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Postadress:
Socialförvaltningen
462 85 Vänersborg