Hoppa till innehåll

 

Nämnder - politisk organisation

I nämnderna beslutar politiker i olika frågor. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.
Varje nämnd ägnar sig åt ett specifikt verksamhetsområde. Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiskt tillsatta och kommunfullmäktige beslutar hur många ledamöter varje nämnd ska ha samt vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande i varje nämnd. Fördelningen av platserna i nämnderna speglar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige.

Vad gör en nämnd?

En nämnd ska se till att arbetet som görs inom området sköts enligt gällande lagar och bestämmelser. Nämnden ser också till att kommunfullmäktiges beslut följs ute i organisationen. Nämndsammanträden är oftast inte öppna för allmänheten, men nämndernas möten ska alltid protokollföras.

Ändring av kontaktuppgifter

Om du som politiker vill ändra dina uppgifter, går du in och ändrar dessa i vår e-tjänst.
E-tjänst ändra kontaktuppgifter politiker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se