Hoppa till innehåll

 

Nämnder - politisk organisation

I nämnderna beslutar politiker i olika frågor. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.
Varje nämnd ägnar sig åt ett specifikt verksamhetsområde. Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiskt tillsatta och kommunfullmäktige beslutar hur många ledamöter varje nämnd ska ha samt vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande i varje nämnd. Fördelningen av platserna i nämnderna speglar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige.

Vad gör en nämnd?

En nämnd ska se till att arbetet som görs inom området sköts enligt gällande lagar och bestämmelser. Nämnden ser också till att kommunfullmäktiges beslut följs ute i organisationen. Nämndsammanträden är oftast inte öppna för allmänheten, men nämndernas möten ska alltid protokollföras.

Nämndsorganisation Vänersborgs kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Barn och Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö och hälsoskyddsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Byggnadsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd Kultur- och fritidsnämnd Revisorer Valberedning Kunskapsförbundet Väst Norra Älsvborgs räddningstjänstförbund Fyrbodals kommunalförbund Demokratiberedning

Förteckning över förtroendeuppdrag

För komplett lista över nämnder, styrelser, rådgivande organ och förtroendeuppdrag klicka på "Alla förtroendeuppdrag" i vänstermenyn.

Sök politiker

Här nedan kan du söka efter politiker som är aktiva eller som tidigare varit aktiva i Vänersborgs kommun.
För att söka politiker i en viss nämnd, klicka på nämnden i vänstermenyn.

Ändring av kontaktuppgifter

Om du som politiker vill ändra dina uppgifter, går du in och ändrar dessa i vår e-tjänst.
E-tjänst ändra kontaktuppgifter politikerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster