Hoppa till innehåll

 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för utbildning på grundskolenivå och barnomsorg i Vänersborgs kommun. Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Nämndens ansvarsområde för barnomsorg omfattar förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Ansvaret för utbildningsverksamheten omfattar förskoleklass och grundskola/särskola.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se