Hoppa till innehåll

 

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden är kommunens bygglovsmyndighet och beslutar i ärenden rörande bygglov, detaljplaner och adresser. Byggnadsnämndens ansvarar också för mätning och kartframställning samt har ett övergripande ansvar för fastighetsbildning. Nämndens myndighetsfunktioner styrs av ett antal lagar, främst Plan- och bygglagen, enligt vilken nämnden skall verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö och uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Nämndens ärenden bereds av bygglov, plan och lantmäterimyndigheten.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se