Hoppa till innehåll

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämnden är tillsynsmyndighet enligt ett flertal lagar såsom:
Miljöbalken, Smittskyddslagen, Livsmedelslagen med flera.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se