Hoppa till innehåll

 

Organisationsschema nämnder

Nämndsorganisation Vänersborgs kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Barn och Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö och hälsoskyddsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Byggnadsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd Kultur- och fritidsnämnd Revisorer Valberedning Kunskapsförbundet Väst Norra Älsvborgs räddningstjänstförbund Fyrbodals kommunalförbund Demokratiberedning