Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden beslutar i vissa frågor som rör förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Läs mer om överförmyndarnämnden och dess kansli
Via länken finns exempelvis information om överförmyndarnämndens sammanträdestider.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se