Hoppa till innehåll

 

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har tre ledamöter och tre ersättare.
Nämnden handlägger ärenden som rör underåriga och de som har god man eller förvaltare.

Ansvaret gäller godkännande av arvoden för förmyndare, förvaltare och gode män, fastighetsköp eller fastighetsförsäljning, gåvobrev, förordna gode män och byte av förvaltare och gode män.