Hoppa till innehåll

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden består av 11 ledamöter med ersättare.

Nämnden ansvarar för underhåll och byggande av gator, parker och allmänna vatten- och avloppssystem, bidrag till enskild väghållning, renhållning, förvaltning av kommunens byggnader, fastigheter och skogar, tryckeri, vaktmästeri, städverksamhet, måltidsproduktion, telefonväxel.

Nämnden fungerar också som trafiknämnd.

Nämndens ärenden bereds av samhällsbyggnadsförvaltningen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se