Hoppa till innehåll

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden består av 11 ledamöter med ersättare.

Nämnden ansvarar för underhåll och byggande av gator, parker och allmänna vatten- och avloppssystem, bidrag till enskild väghållning, renhållning, förvaltning av kommunens byggnader, fastigheter och skogar, tryckeri, vaktmästeri, städverksamhet, måltidsproduktion, telefonväxel.

Nämnden fungerar också som trafiknämnd.

Nämndens ärenden bereds av samhällsbyggnadsförvaltningen.