Hoppa till innehåll

 

Socialnämnden

Socialnämnden leder och styr socialförvaltningens verksamhet. Nämnden väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod.

I nämnden finns 13 ledamöter och för dessa finns lika många ersättare. De förtroendevalda politikerna representerar kommunensinvånare.

Allmänna frågor bereds av presidiet beståendeav nämndens ordförande och vice ordföranden. De frågor som rör bistånd till och åtgärder avseende enskilda personer behandlas av ett socialutskott.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se