Hoppa till innehåll

Kommunens krisorganisation

Vänersborgs kommun har byggt upp en fungerande beredskap och organisation som snabbt kan ta över ansvar, samordning och information om kommunen skulle drabbas av en oväntad, allvarlig händelse. Vid en extraordinär händelse sammankallas kommunens krisorganisation,
en krisledningsnämnd (politiskt styrd) och krisledningsgrupp bestående av flera tjänstemän i ledande ställning.

Krisledningsorganisationens uppgift är att leda verksamheten samt inrikta, samordna och göra prioriteringar av insatser och resurser. En viktig del i detta är information till allmänheten och massmedia. En upplysningscentral, dit allmänheten kan vända sig, upprättas vid behov. En annan viktig uppgift för kommunens krisorganisation är att samordna arbetet med andra myndigheter och organisationer.

Vänersborgs kommuns princip är att hellre starta upp krisorganisationen en gång för mycket än en gång för lite. Krisledningsorganisationen ser ut som följande:

Krisledningsnämnd

Politiskt styrd nämnd för samordning och prioritering

Pil som pekar nedåt

Krisledningsgrupp

Tjänstemän i ledande ställning

Pil som pekar nedåt

Upplysningscentral

Kommunikation med allmänheten

KONTAKT

Säkerhetssamordnare
Nina Ström

Telefon:
0521 72 14 52

E-post:
nina.strom@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Caroline Arvaker

Telefon:
0521 72 11 63

E-post:
caroline.arvaker@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29