Hoppa till innehåll

Samverkan Vänersborg

I Vänersborg har man under flera års tid arbetat med gemensamma mål i den tidigare så kallade tre-nämndssamverkan. Från 2012 utvecklades arbetet till Samverkan Vänersborg som är en gemensam styr- och ledningsstruktur som består av Vänersborgs kommun, Kunskapsförbundet och Västra Götalandsregionen. 

Arbetet i Samverkan Vänersborg syftar till att ytterligare förbättra samverkansarbetet på politisk- och ledningsnivå i frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa.

Samverkan Vänersborgs mål:

Fullföljda studier

Syftet med arbetet:

Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.

Fokusområden:

Fullföljda studier, ökad skolnärvaro

Integration och social inkludering

Första linjen

Barn och ungas psykiska hälsa

 

  Samverkansgrupper integration

  Rapport NPF

MER information

Föreläsning med Malin Gren Landell

Inbjudan (, 931.1 kB)

Material från dagen/föreläsningen.

Vänersborg (, 2.1 MB)

Bilder från powerpointpresentationen (, 1.1 MB)

Mer information

Ing- Marie Wieselgren, projektchef Psynk-projektet, hyllar och berömmer Vänersborgs kämparanda.

Hon skickar med varma lyckönskningar och en stark tro till Vänersborgs fortsatta arbete kring barn och ungas psykiska hälsa.

Lyssna på Ing-Marie Wieselgren här >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Maria Nohras framträdande på Psynk-projektets nationella slutkonferens!

Lyssna och se på Maria Nohra som under Psynk-projektets nationella slutkonferens berättar om vikten av att bli sedd i skolan  >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maria Nohra är skådespelerska och fd elev på Tärnanskolan.

 

Tove af Geijerstam delta i paneldebatten på Psynk-projektets nationella slutkonferens!


Lyssna på Tove af Geijerstam som utifrån sin roll som politiker deltar i paneldebatten >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster