Hoppa till innehåll

Samverkan Vänersborg

I Vänersborg har man under flera års tid arbetat med gemensamma mål i den tidigare så kallade tre-nämndssamverkan. Från 2012 utvecklades arbetet till Samverkan Vänersborg som är en gemensam styr- och ledningsstruktur som består av Vänersborgs kommun, Kunskapsförbundet och Västra Götalandsregionen. 

Arbetet i Samverkan Vänersborg syftar till att ytterligare förbättra samverkansarbetet på politisk- och ledningsnivå i frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa.

Samverkan Vänersborgs mål:

Fullföljda studier

Syftet med arbetet:

Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.

  Samverkansgrupper integration

MER information

Föreläsningsdag Carl Pether Wirsén

Nyanlända, barn och unga
Professionellt bemötande och förhållningssätt

Bildspel (, 7 MB) från föreläsningsdag med Carl Pether Wirsén

Mer information

Ing- Marie Wieselgren, projektchef Psynk-projektet, hyllar och berömmer Vänersborgs kämparanda.

Hon skickar med varma lyckönskningar och en stark tro till Vänersborgs fortsatta arbete kring barn och ungas psykiska hälsa.

Lyssna på Ing-Marie Wieselgren här >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Maria Nohras framträdande på Psynk-projektets nationella slutkonferens!

Lyssna och se på Maria Nohra som under Psynk-projektets nationella slutkonferens berättar om vikten av att bli sedd i skolan  >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maria Nohra är skådespelerska och fd elev på Tärnanskolan.

 

Tove af Geijerstam delta i paneldebatten på Psynk-projektets nationella slutkonferens!


Lyssna på Tove af Geijerstam som utifrån sin roll som politiker deltar i paneldebatten >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster