Hoppa till innehåll

Ekonomi

Nya pengar

Här får du en överblick över Vänersborgs kommuns ekonomi. Du hittar till exempel mål- och resursplaner (budget), delårsrapporter och årsredovisningar.

Du kan även få en information om hur du gör när du vill börja med e-faktura eller autogiro för kommunens räkningar. Du hittar också fonder där du efter speciella kriterier kan få stipendier.

Aktuellt

2018-10-18 Delårsrapport augusti 2018 (, 3.3 MB)
2018-08-13 Delårsrapport april 2018 (, 873.8 kB)
2018-05-18 Årsredovisning 2017 (, 3 MB)
2017-12-13 Delårsrapport augusti 2017
(, 3.9 MB)2017-07-05 Delårsrapport april 2017 (, 1.7 MB)

Till vad går pengarna i Vänersborgs kommun?

Kommunen har drygt 2,2 miljarder kronor att använda till sina verksamheter varje år. Det mesta går åt till omsorg och utbildning. Nedan kan du se hur stor del av varje hundralapp som används till olika verksamheter.

Fördelning pengar

Varifrån kommer pengarna?

Skatter och statsbidrag är kommunens största inkomstkällor. Endast en mindre del är avgifter. Nedan kan du se hur stor del av varje hundralapp som kommer från skatter, statsbidrag mm.

Skatteintäkter

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Ekonomikontoret
462 85 Vänersborg
Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 49

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Fakturaadress till kommunen:
Vänersborgs kommun
Fakturaservice
Box 344
462 24 Vänersborg