Hoppa till innehåll

Avgifter och taxor

Utbildning & barnomsorg

Barnomsorg (Maxtaxa förskoleverksamhet och skolbarnomsorg)

Omsorg & hjälp

Äldre- och handikappomsorg
Hemvårdsavgift, Hemsjukvård, Korttidsboende/Avlastning,
Trygghetslarm, Matdistribution, Kostavgift

Individ- och familjeomsorg
Familjerådgivning, föräldrautbildning före adoptionsansökan, barn som vårdas i annat hem

Uppleva & göra

Biblioteksavgifter (, 336.3 kB)
Musikskolans frivilliga musikundervisning

Bygga, bo & miljö

Brandskydd och sotning
Sopor och avfall
Tomtkö - villatomter
Vatten och avloppsavgift 
Taxa Foder och animaliska biprodukter (, 439.9 kB)
Taxa Miljöbalken (, 1.3 MB)
Taxa Strålskyddslagen (, 319.2 kB)
Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel (, 397.7 kB)
Taxa Livsmedelslagen (, 465.8 kB)
Förklaring till taxebelopp K och L (, 5.7 kB)

 

Trafik & resor

Markupplåtelse offentlig platsmark (Torghandel)

Kommun & politik

Betala dina fakturor med Autogiro/E-faktura

Fler taxor och avgifter

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se