Hoppa till innehåll

E-faktura, leverantörer

Vänersborgs kommun bearbetar alla fakturor elektroniskt vilket ger ett effektivare fakturaflöde från granskning till attest, men även miljön får positiva effekter vid elektronisk fakturahantering.

Elektroniska fakturor har sedan 2002 inkommit genom e-builder som är kommunens e-handels system. De elektroniska fakturor som inte kommer från e-builder har framför allt Svefaktura format. För att underlätta för leverantörer att skicka elektroniska fakturor har kommunen inlett ett samarbete med Inexchange AB,
Inexchanges hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen har även möjlighet att ta emot elektroniska fakturor som går via Logica, Nordea och Pagero. För de leverantörer som skickar ett fåtal fakturor har kommunen dessutom en webbaserad gratistjänst. För att alla fakturor ska kunna behandlas elektroniskt skannas pappersfakturor.
 
Här kan ni skaffa ett användarkonto
www.inexchange.se/inexchange/Mottagare/Vanersborg/Default.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakturans innehåll

Fakturaadress

Vänersborgs kommun
Fakturaservice
Box 344
462 24 Vänersborg

Fakturan ska vara ställd till Vänersborgs Kommun och innehålla leverantörens namn och adress, mottagarens namn och adress, plusgiro/bankgiro, fakturanummer och fakturadatum, totalbelopp samt beställarens referens (5 siffror). Av fakturan ska det också framgå att F-skatt och organisationsnummer finns. De momsmässiga kraven på en normalfaktura framgår mervärdeskattelagen (ML).

Kommunala Redovisningslagen anger kraven på en fullständig verifikation. Detta innebär att det av fakturan ska framgå vad som inköpts, d.v.s. specificerad vara eller tjänst och dess mängd/omfattning, annars ska följesedel, orderbekräftelse, avtal eller liknande bifogas.

Kreditfakturor godtas endast om kommunen har fortlöpande affärer med företaget, annars ska återbetalning ske via kommunens plusgiro eller bankgiro.

Betalningsvillkor/förfallodag är 30 dagar efter ankomstdatum, om inte annat uttryckligen har avtalats. Om detta är en helgdag sker betalningen påföljande arbetsdag.

Rutiner fakturahandläggning

Eftersom vi hanterar stora mängder fakturor kan vi behöva skicka tillbaka de fakturor som inte innehåller den information vi specificerat ovan. Betalningsperiod räknas då efter ny ankomstregistrering. Vid återsändning av fakturor bifogar vi blanketten "Reklamation av faktura", där det framgår vad som behöver kompletteras eller ändras. Dröjsmålsräntor på fakturor på grund av att ovanstående uppgifter saknas accepteras inte.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt E-faktura:
Mikaela Gradin

Telefon:
0521-72 10 64

E-post:
mikaela.gradin@vanersborg.se