Hoppa till innehåll

Omvärldsanalys

Kommunens omvärldsanalys syftet är att ge politiker och tjänstemän information om vad som händer i omvärlden och som i slutändan påverkar oss här i kommunen.

Det handlar om att försöka förbereda sig inför framtiden och lyfta blicken utanför den egna organisationen och det egna närområdet. Vi visar på starka trender/förändringar som påverkar oss, ibland positivt och ibland negativt. Trenderna är svåra att påverka men bra att känna till, för då kan vi förhålla oss till dem. Bra kunskap om trenderna gör det lättare för kommunens politiker att prioritera och våga fatta svåra beslut.

Omvärldsanalysen tas fram årligen av en arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar, på uppdrag av Kommundirektörens ledningsgrupp.

Tidigare publikationer

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Ekonomikontoret
462 85 Vänersborg
Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 49

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Fakturaadress till kommunen:
Vänersborgs kommun
Fakturaservice
Box 344
462 24 Vänersborg