Hoppa till innehåll

Kartor och geografisk informationssystem, GIS

Totalstation

Totalstation vid Vänerkusten

Kart & GIS-enheten sitter numera på Lindgården som ligger på Sundsgatan 33.

Kart & GIS-enheten ansvarar för uppbyggnad och underhåll av kommunens grundläggande geografiska information, som bland annat redovisas i kommunens baskarta (primärkarta). Vi framställer även andra kartor som används i kommunens verksamheter och av externa kunder och allmänhet.

Vi arbetar med moderna instrument i form av totalstationer, avvägningsinstrument och satellitutrustningar. Vi arbetar i koordinatsystemen SWEREF99 12 00 och RH2000, mer information om detta här.

Behöver du kartor eller är i behov av mätningstjänster går det bra att kontakta oss för information, beställningar och prisuppgifter.

OBS: Bygglovskartor faktureras efter utförd åtgärd oberoende av bygglovets utgång.