Hoppa till innehåll

Grönplan Vänersborg 2008

omslag
Grönplanen beskriver gröna områden i tätorterna och deras naturvärden, kulturvärden och sociala värden. Planen lyfter fram de gröna områdenas egenvärden och är ett underlag vid förtätning och nybyggnad i tätorterna. Den är också ett underlag för områdenas skötsel och utveckling.

Planen är godkänd av Kommunfullmäktige 2009-04-15

INNEHÅLL
Kap 1 Sammanfattning och Inledning (, 4.6 MB) 
  
Kap 2 och 3 Förutsättningar och Utveckling av grönstrukturen (, 13.6 MB) 
  
Kap 4a Område 1-5 (, 13.9 MB) 
  
Kap 4b Område 6-11 (, 13.9 MB) 
  
Kap 4c Område 12-16 (, 11.8 MB) 
  
Kap 5,6 och 7 Fortsatt arbete, Beskrivning av värden och Referenser (, 2.8 MB) 
_____________________________________________________ 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare