Hoppa till innehåll

 

Antagna översiktsplaner

Nedan redovisas de översiktsplaner som är antagna och gällande.

Gällande översiktsplan

Översiktsplan för Vänersborgs kommun, antagen av kommunfullmäktige 13 december 2017.

Markanvändningskarta ÖP 2017

Antagna FÖP (fördjupade översiktplaner)

Fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten, antagen 2011

Fördjupad översiktsplan för Restad- och Brinketorp, antagen 2004

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare