Hoppa till innehåll

Översiktsplan för Vänersborgs kommun

Omslagsbild Översiktsplan 2006
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hela Översiktslplan Vänersborg (stor fil).pdföppnas i nytt fönster 14 MB 2012-10-17 08.26
Sidan 1-2.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2006-11-29 16.14
Innehåll.pdföppnas i nytt fönster 13.7 kB 2006-11-29 16.14
Inledning.pdföppnas i nytt fönster 56.8 kB 2006-11-29 16.14
Därför har vi en ÖP.pdföppnas i nytt fönster 53.9 kB 2006-11-29 16.14
Vår vision.pdföppnas i nytt fönster 134.7 kB 2006-11-29 16.14
Folkhälsa och miljö.pdföppnas i nytt fönster 226.6 kB 2006-11-29 16.14
Befolkning.pdföppnas i nytt fönster 220.7 kB 2006-11-29 16.14
Bebyggelse.pdföppnas i nytt fönster 216.3 kB 2006-11-29 16.14
Framtida områden för bostäder.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2006-11-29 16.14
Natur o Vatten.pdföppnas i nytt fönster 408.1 kB 2006-11-29 16.14
Kulturmiljö.pdföppnas i nytt fönster 190.9 kB 2006-11-29 16.14
Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske.pdföppnas i nytt fönster 180.8 kB 2006-11-29 16.14
Skola och omsorg.pdföppnas i nytt fönster 167 kB 2006-11-29 16.14
Social service.pdföppnas i nytt fönster 62.2 kB 2006-11-29 16.14
Energi.pdföppnas i nytt fönster 126.4 kB 2006-11-29 16.14
Kommunikationer.pdföppnas i nytt fönster 224.8 kB 2006-11-29 16.14
Vatten och avlopp.pdföppnas i nytt fönster 104.2 kB 2006-11-29 16.14
Avfall.pdföppnas i nytt fönster 87 kB 2006-11-29 16.14
Miljörisker.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2006-11-29 16.14
Näringsliv.pdföppnas i nytt fönster 172.9 kB 2006-11-29 16.14
Riksintressen.pdföppnas i nytt fönster 724.1 kB 2006-11-29 16.14
Markanvändning inkl allmänna rekommendationer.pdföppnas i nytt fönster 163.9 kB 2006-11-29 16.14
Områdesvisa rekommendationer.pdföppnas i nytt fönster 191.2 kB 2006-11-29 16.14
Fördjupad översiktsplan.pdföppnas i nytt fönster 80.5 kB 2006-11-29 16.14
Framtida arbete.pdföppnas i nytt fönster 26.8 kB 2006-11-29 16.14
Samverkan.pdföppnas i nytt fönster 32.8 kB 2006-11-29 16.14
Sistasidan.pdföppnas i nytt fönster 8.9 kB 2006-11-29 16.14

Kartor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Markanvändningskarta.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2006-11-06 14.22
Bestämmelser.pdföppnas i nytt fönster 601 kB 2006-11-06 14.22
Karta riksintressen.pdföppnas i nytt fönster 503.8 kB 2006-11-06 14.22
Rekommendationer.pdföppnas i nytt fönster 611.9 kB 2006-11-06 14.22

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se