Hoppa till innehåll

Antagna översiktsplaner

Nedan redovisas de översiktsplaner som är antagna och gällande.

Gällande översiktsplan

Översiktsplan för Vänersborgs kommun, antagen av kommunfullmäktige 13 december 2017.

Markanvändningskarta ÖP 2017

Antagna FÖP (fördjupade översiktplaner)

Fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten, antagen 2011

Ej gällande översiktsplan

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare