Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-05-30

Samverkan mot våld i nära relationer uppmärksammas

I en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskrivs framgångsfaktorer i kvinnofridsarbete. Det arbete som Trollhättan bedriver, i samverkan med Vänersborg och Lilla Edet, lyfts fram som ett gott exempel.

Genom samverkansavtal med enheten Mot våld i nära relationer i Trollhättan, har även våldsutsatta invånare i Vänersborg möjlighet att ta del av:
• Skyddat boende för kvinnor och barn
• Samtalsmottagning för våldsutsatta
• Barnahuset, som stödjer barn som bevittnat eller upplevt våld i nära relationer

Sedan ungefär två år tillbaka finns också en samtalsmottagning för dem som utövar våld, även denna i samverkan med Trollhättan.

En annan faktor som lyfts fram i rapporten är att kvinnofridsfrågan knyts till ordinarie strukturer. Därför har chefer utbildats i frågan, och särskilda utbildningsinsatser har gjorts riktade till medarbetare som kan möta våldsutsatta, såsom exempelvis inom elevhälsan, socialtjänsten och äldreomsorgen.

– Vi i Vänersborg har kommit väldigt långt i de här frågorna, både i samverkan med Trollhättan och i vår egen organisation. Vi har till exempel en arbetsgrupp kring våld i nära relationer, som arbetar för att höja kunskapen bland alla medarbetare som kan tänkas möta utsatta invånare, berättar Johan Lundh, sektionschef för råd och stöd inom Individ- och Familjeomsorgen.

– Våra utbildningsinsatser skapar möjligheter att tidigare identifiera utsatta och erbjuda stöd, berättar folkhälsosamordnare Anne-Lie Lindgren.

- Vi vill ge möjlighet till stöd på lika villkor, oavsett i vilken av dessa tre kommuner man bor, fortsätter Anne-Lie Lindgren. 

KONTAKT

Sektionschef Råd och stöd, IFO
Johan Lundh

Telefon:
0521-72 16 44

E-post:
johan.lundh@vanersborg.se

 

Folkhälsosamordnare
Anne-Lie Lindgren

Telefon:
0521-72 13 91

E-post:
anneli.lindgren@vanersborg.se

 

MER information

Läs mer i rapporten från Sveriges kommuner och landsting (SKL

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Vänersborgs kommuns insatser på hemsidan

Våld och hot på vanersborg.se