Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-06-01

Livsmedelspolicy styr vårt val av kött

Vänersborgs kommun har en livsmedelspolicy som säger att vi bara köper kött från djur som fötts upp och behandlats väl i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.

Frågan om köttets ursprung har aktualiserats genom Världsnaturfondens, WWF, nya köttguide.

Inom Vänersborgs kommun är det Kostenheten som planerar måltiderna för köken inom äldreomsorg, skola och vissa förskolor. Där följer man kommunens livsmedelspolicy. Där står bland annat att vi kräver:

  • Att miljöstörningar begränsas
  • Hög livsmedelskvalitet
  • Att djur behandlas väl och skyddas mot lidande

Kommunen förbinder sig också att följa djurskyddslagstiftningen, vilket bland annat innebär att antibiotika inte får ges i förebyggande syfte.

 


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kostchef:
Anna-Karin Svensson

Telefon växel:
0521-72 13 01

E-post:
annakarin.svensson@vanersborg.se

MER information