Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-06-23

Mål- och resursplan för 2017-2019 beslutad

Kommunfullmäktige fattade den 22 juni beslut om Mål- och resursplan för 2017-2019 och investeringsbudget för 2017-2021. Vision och inriktningsmål ligger fast som tidigare och beslutet innebär ingen förändring i skattesatsen. Beslutet innebär stora tillskott till nämnderna och en hög investeringsnivå under fem år.

I en sammanfattning anges bland annat hur den beslutade budgeten påverkar resurserna för nämnderna.

Sammanfattning av Mål- och resursplan 2017-2019 samt investeringsbudget 2017-2021. (, 373.7 kB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se