Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-08-01

Ny larm-app har testats

Vänersborgs kommun har, i samarbete med Högskolan Väst, tagit fram ett nytt larm i form av en mobil-app.

Under vårterminen har informatikstudenterna Hans Collin och Andrej Maslovski vid högskolans arbetat med att ta fram en larm-app på uppdrag av Vänersborgs kommun.

Tanken bakom den nya appen är att medarbetare inom kommunens verksamheter ska kunna använda den vid krissituationer.

Appen är särskilt användbar som informationskanal. Den kan till exempel kalla på förstärkning vid nödsituationer och för att snabbt sprida information till medarbetare.

En prototyp har testats i en av kommunens verksamheter, något som visade ett positivt resultat.

– Vi ville se vad personalen tyckte om idén och om de kunde tänka sig
använda appen, säger Caroline Arvaker, säkerhetssamordnare på Vänersborgs kommun.

Resultatet visade att personalen upplever att appen kan vara ett bra hjälpmedel i deras arbete. De personer som testade appen tyckte att den var "enkel" och "användbar".

– Jag tycker att Hans och Andrej från Högskolan Väst gjort ett fantastiskt
bra arbete med appen, vi är väldigt nöjda med deras insats och vårt samarbete, säger Caroline Arvaker.

I nuläget saknas vissa funktioner, men tanken är att studiens resultat ska
hjälpa Vänersborgs kommun att fortsätta vidareutveckla appen.

KONTAKT

Säkerhetssamordnare
Caroline Arvaker

Telefon:
0521-72 11 63

E-post:
caroline.arvaker@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Ronny Irekvist

Telefon:
0521-72 14 52

E-post:
ronny.irekvist@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29