Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-09-09

Ny plan för att åtgärda byggtekniska problem i kommunhuset ska tas fram

Ett antal medarbetare i kommunhuset upplever byggrelaterad ohälsa vid arbete i kommunhuset. Olika mätningar och utredningar har genomförts, som gjort att ämnen i inomhusluften som orsakat lukt har kunnat identifieras. En ny rapport med kompletterande mätningar har tagits fram. Denna ger mer information om de tidigare identifierade byggtekniska problemen med sessionssalen och vigselrummet, men visar också att åtgärder kommer att krävas även i andra delar av kommunhuset. Fastighetsenheten har nu i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärdsplan.

Det är konsultföretaget Golder Associates som genomfört kompletterande mätningar under våren efter att de tidigare åtgärderna, som justeringar av ventilationen, fuktförebyggande åtgärder och storstädning, inte gett tillräckligt stor effekt för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna i kommunhuset.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se