Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-12-29

Polisen och Vänersborg lovar satsa för en tryggare kommun

Undertecknande av Medborgarlöfte för 2017.

Polisen och Vänersborgs kommun arbetar för ökad trygghet. I ett gemensamt medborgarlöfte för 2017 lovar man nu åtgärder inom tre områden: trygghet i den offentliga miljön, insatser inom integrationsområdet och åtgärder mot den organiserade brottsligheten.

Många invånare känner sig trygga i Vänersborg. Det visar den medborgardialog som polisen och kommunen genomfört med invånarna under hösten. Samtal med 305 personer i olika åldrar ligger till grund för det medborgarlöfte som nu presenteras – det handlar om konkreta åtgärder som polisen och kommun lovar att fullfölja under 2017.

Satsningarna riktas mot tre områden:

Det ska vara tryggare att vistas ute.

För att öka tryggheten i det offentliga rummet kommer polisen att patrullera platser som upplevs som otrygga, till exempel centrala Vänersborg. Polisens volontärer, ordningsvakter, fältare och fritidspersonal kommer också att vara närvarande och bidra i det trygghetsskapande arbetet. Kommunen lovar att se över vilka platser som kan behöva utformas annorlunda för att öka tryggheten.


Insatser inom integrationsområdet

Antalet asylsökande i Vänersborgs kommun har minskat under året. Insatser inom integrationsområdet kommer dock att fortsätta under 2017.

Kommunen kommer bland annat att fortsätta ge samhällsinformation från boende-, kultur- och utbildningsverksamheterna till nyanlända.


Organiserad brottslighet ska minska

Polisen och kommunen kommer att arbeta aktivt mot den organiserade brottsligheten. Det handlar både om olika insatser och förebyggande arbete.

- Vi kommer att prioritera arbetet med de brott som begås av den organiserade brottsligheten. Samtidigt ska vi arbeta för att motverka nyrekrytering till de här grupperna och stötta individer som vill lämna livet som kriminella, säger Rickard Fremark, lokalpolisområdeschef i Östra Fyrbodal.

Mer information:

https://polisen.se/Medborgarloften/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt:

Steve Sandén Johansson, kommunpolis i Vänersborg, 010-565 24 40

Caroline Arvaker, säkerhetssamordnare i Vänersborg, 0521-72 11 63

Ronny Irekvist, säkerhetssamordnare i Vänersborg, 0521-72 14 52

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information

https://polisen.se/Medborgarloftenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Steve Sandén Johansson Kommunpolis i Vänersborg
010-565 24 40

Caroline Arvaker Säkerhetssamordnare i Vänersborg
0521-72 11 63

Ronny Irekvist
Säkerhetssamordnare i Vänersborg
0521-72 14 52