Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-02-02

59 Mkr plus för Vänersborg

Kommunstyrelsens ordf. Marie Dahlin

Kommunstyrelsens ordf. Marie Dahlin

Det preliminära bokslutsresultatet för 2016 uppgår till + 59 Mkr, vilket är 53 Mkr bättre än budget och 18 Mkr bättre än året innan.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin är nöjd med det preliminära bokslutsresultatet:

”Kommunens totala resultat är bra med hänsyn till beslutad budget och med tanke på att vi har ekonomiska underskott i vissa verksamheter. Regeringens extra statsbidrag inför 2016 mot bakgrund av kommunernas flyktingmottande, har självklart underlättat ekonomin under året. Vi har även klarat av flyktingsituationen på ett bra sätt med hänsyn till förutsättningarna”

Under 2016 investerade kommunen för 175 Mkr. Av dessa avser 84 Mkr fastighetsinvesteringar och 64 Mkr gator, vägar vatten- och avlopp. De största enskilda investeringarna avser utbyggnad av vatten och avlopp efter vänerkusten, 44 Mkr, samt ombyggnad av Birger Sjöberggymnasiet, 26 Mkr.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se