Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-02-20

Blir kockar också på pappret

Genom ett valideringsprojekt kan personal som arbetat många år i kök utan dokumenterad utbildning, få yrkestiteln kock.

Kostenheten i Vänersborgs kommun deltar i ett valideringsprojekt i samarbete med UHR, Skolmatsakademin och Validering Väst. Genom validering kan medarbetares yrkeskunnande bedömas och ge yrkestitel, även då de inte har formell utbildning. Det gäller validering till kock för personal som jobbat många år i kök och har mycket erfarenhet men inte någon dokumenterad kock-kompetens. Jenny Ahlgren, enhetschef är en av dem som utbildats till yrkesbedömare och genomför valideringen i samarbete med handledare och medarbetare som ska utvärderas i köket.

- Vi kommer att ha fler tillverkningskök framöver, och får då ett större behov av kockar än idag. Men det handlar också mycket om att höja statusen på våra tjänster och stärka våra medarbetares kompetens. De får ett bevis för sin kompetens och får fler möjligheter att utvecklas, berättar kostchef Anna-Karin Svensson.

Yvonne Licke arbetar i köket på Lindgården som är ett av kommunens sex tillagningskök. På bilden bedöms Yvonnes kunskaper av Jenny Ahlgren som utbildats till validerare.

Foto: Per Myrhed/UHR 

KONTAKT

Kostchef:
Anna-Karin Svensson

Telefon:
0521-72 13 01

Besöksadress:
Lindgården, Sundsgatan 33

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

MER information