Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-04-18

Ännu ett steg för bättre kollektivtrafik

Vänersborgs kommun vill förbättra utvecklingen av kollektivtrafiken för att den ska gå i samklang med utbyggnaden av nya bostadsområden. Så är kontentan av det projektdirektiv Vänersborgs och Trollhättans kommun tagit fram tillsammans med Västtrafik och Västra Götalandsregionen.

Kollektivtrafiken viktig för regionens utveckling

Vänersborg och Trollhättan ska tillsammans komma fram till en plan för att förbättra kollektivtrafiken. Nyligen tog de fram ett projektdirektiv som innehåller de mål och det tillvägagångssätt de inblandade parterna ska ha. I inledningen av direktivet förklarar de varför de gör detta. Trollhättan och Vänersborg är en viktig del i regionens tillväxt, och de kommunerna behöver då utvecklas på ett positivt och hållbart sätt, vilket kräver en bra tillgänglighet och framkomlighet genom exempelvis bra kollektivtrafik.

Invånarnas synpunkter efterfrågas

Just nu pågår en kartläggning av kollektivtrafiken, för att samla information och intryck. Först ut är en workshop med tjänstemän och politiker. Där ska de få säga vad de är stolta över när det gäller kommunens kollektivtrafik, och vad som kan förbättras. Sedan, under Aqua Blå i början av juni, kommer invånarna ha samma möjlighet att säga vad de tycker. Det kommer finnas ett tält där besökarna kan ge sitt ris eller ros på post it-lappar som sedan bidrar till det “moln” av åsikter och idéer det vidare arbetet kommer att utgå från. Har du synpunkter på kollektivtrafiken idag, behöver du dock inte vänta till Aqua Blå för att få din röst hörd. Det enklaste och mest effektiva sättet är att lämna dina synpunkter i vårt dialogverktyg Mitt Vänersborg, se länk under Mer information. En “resvaneundersökning,” för att få veta hur mycket folk reser, hur långt och hur ofta, är en annan del i underlaget som kommer att tas fram.

Bra tågtrafik kan bli ännu bättre

Trots att direktivet är i sitt inledningsskede, arbetar kommunen aktivt tillsammans med till exempel Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Trollhättans kommun för att förbättra kollektivtrafiken. Bedömningen i gruppen är att tågtrafiken fungerar väldigt bra, men målet är att försöka förbättra den ytterligare, genom att exempelvis få ett tågstopp i Brålanda. Ett annat önskemål är att tåget från Lidköping kör via Vargön och Vänersborg på vägen till Göteborg.

Bussresor till Holmängen redan nu

Även om Vänersborg/Trollhättan har bäst resandeutveckling i Västra Götaland så nöjer vi oss inte bara där. I december i år kommer bussresorna till Holmängen att utökas, alltså redan innan området är färdigbyggt. Detta för att visa på vilka möjligheter kollektivtrafiken i kommunen kan ge. Som sagt det här är bara början, sedan får vi se vart färden tar oss.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information

Synpunkter på dagens kollektivtrafik till Västtrafik

Till Västtrafik synpunktshanteringlänk till annan webbplats


Önskemål för framtidens kollektivtrafik kan lämnas till kommunen

Lämna dina synpunkter och idéer i vårt digitala dialogverktyg Mitt Vänersborg

Till Mitt Vänersborg

Du kan också välja att lämna in ett skriftligt medborgarförslag.

Om medborgarförslag