Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-04-25

Beröm från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Lyckad inventering av nya krisledningslokaler.

Personal från MSB på besök i Vänersborgs kommun för att bland annat inventera våra nya krisledningslokaler som ligger i den nya konferensanläggningen i kommunhuset.

MSB var imponerade av det arbete som vår personal har utfört, speciellt avseende teknik, IT och säkerhet. Enligt MSB är våra krisledningslokaler något av det bästa de har sett i Sverige. Kommunens krishanteringsförmåga stärks i och med de nya lokalerna.

Vi är självklart stolta över den feedback kommunen har fått och vill tacka alla som varit involverade under planering och utförande!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Caroline Arvaker

Telefon:
0521-72 11 63

E-post:
caroline.arvaker@vanersborg.se