Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-04-25

Vänersborg klättrar rejält på företagsranking 

Företagarna fortsätter att ge Vänersborgs kommuns myndighetsutövande bra betyg. Det innebär ett jätteskutt på rankingen med 73 placeringar.
Det visar mätningen ”Insikt 2016”, som Sveriges kommuner och
landsting, SKL, har gjort.

Mätningen bygger på att företagare som varit i kontakt med kommunen i enkätform har berättat hur de tycker att de har blivit bemötta och vilken nivå det har varit på servicen.

Vid den aktuella mätningen var vårt Nöjd-Kund-Index 75. Ett värde mellan 70-80 räknas som högt.

Vid mätningen 2013 var Vänersborgs kommuns värde 64 och vid 2015 års mätning hade det stigit till 68. Det är alltså en positiv trend som
håller i sig.

I ”Insikt 2016” hamnar Vänersborg på plats 32 bland de 147 kommuner som deltog. Det är ett rejält kliv jämfört med förra mätningens plats
105.

Av de serviceområden som har betygsatts ligger brandskyddet högst med 85 tätt följt av miljö- och hälsoskydd med 79. Livsmedel fick 76 och bygglov 57.

Kommunalrådet Marie Dahlin förklarar framstegen:

- Bra dialog med kommunens företag är viktig för ett gott företagsklimat. Vi möter idag företagarna inte bara vid tillståndsärenden utan också vid företagsbesök, frukostmöten, sociala medier och andra forum. Vi har fått igång en bra diskussion kring vad som fungerar och vad som kan göras
annorlunda, ett arbete som nu glädjande ger resultat.

- Vi har gjort flera satsningar under året för att förenkla för företagen. Exempel är utbildningen Klarspråk där vi fått tips om hur byråkratiska texter göras mer lättillgängliga och Det goda värdskapet som syftar till ett bättre bemötande. Vi har även satsat på kommunens interna samarbeten för att snabba upp processerna, säger hon.

KONTAKT

Näringslivsutvecklare
Karolin Olsson

Telefon:
0521-72 13 63

E-post:
karolin.olsson@vanersborg.se