Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-04-27

Så kan IT bli säkrare

Bättre backup, skärpta rutiner och möjligheter till snabbare återställning. Det är några av de åtgärder som föreslås i den externa granskningen av IT-problemen i december 2016.

På morgonen tisdagen den 20 december gick Vänersborgs kommuns IT-miljö ner i samband med en rutinmässig uppdatering av de centrala
systemen. Samtliga ca 130 virtuella servrar gick ner. Funktioner som inte
fungerade var bland annat växel, e-post, hemsida, fakturahantering och
verksamhetskritiska system inom vård- och omsorg. Det gick inte heller att nå andra verksamhetsspecifika system eller system för ärendehantering och myndighetsutövning.

Kommunledningen tog beslut om att anlita extern expertis för att utreda haveriet.

Efter incidenten arbetade kommunens IT-avdelning stenhårt för att återställa systemen och får i rapporten beröm för detta.

- Inga större dataförluster har skett till följd av IT-incidenten, konstateras det i rapporten.

I granskningsrapporten konstaterar revisionsbolaget Ernst & Young att orsaken till varför haveriet inträffade är okänd.

I slutet av rapporten lämnar de externa experterna ett antal rekommendationer att en säkrare framtida IT-miljö i Vänersborgs kommun. Några av rekommendationerna lyder:

  • Gör en förteckning över vilka IT-system som bör prioriteras.
  • Tillsätt en informationssäkerhetssamordnare.
  • Gå igenom behörighetsprocessen två gånger per år.
  • Upprätta en återställningsplan, så att en eventuell framtida incident får minimal inverkan.
  • Se över de rutinerna för uppgraderingar.
  • Öka säkerhet genom att undersöka möjligheterna till molntjänster och larmtjänster.
  • Bättre backup.
  • Se över avtalen för underhåll och återställning.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se