Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-06-30

Mål- och resursplan för 2018-2020 beslutad

Kommunfullmäktige fattade den 21 juni beslut om Mål- och resursplan för 2018-2020 och investeringsbudget för 2018-2022. Vision och inriktningsmål ligger fast som tidigare och beslutet innebär ingen förändring i skattesatsen. Beslutet innebär stora tillskott till nämnderna och en hög investeringsnivå under fem år.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se