Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-11

Tyck till om Vänersborg

Oktobermarknaden

Vad tycker du om Vänersborgs kommun, vår verksamhet och hur det är att leva och bo här? Just nu pågår SCB:s medborgarundersökning.

I dagarna har 1 200 vänersborgare i åldrarna 18-84 år fått en enkät från Statistiska Centralbyrån hem i brevlådan.

- Det är viktigt för oss som kommun att veta vad våra invånare tycker om oss, vad vi är bra på och vad vi kan förbättra. Därför uppskattar vi om så många som möjligt svarar på enkäten, säger Vänersborgs kommundirektör Ove Thörnkvist.

I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

I Sverige är det totalt 131 kommuner som genomför undersökningen. Senast den 27 oktober vill SCB ha svaren.

Har du inte fått enkäten, men vill tycka till om Vänersborgs kommun ändå? Klicka här.länk till annan webbplats

Lämna medborgarförslag här

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se