Hoppa till innehåll

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag

  • ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer 
  • ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer 
  • får inte ta upp ämnen av olika slag 
  • väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelsens kansli
    (se adress i högerkolumnen), eller vid ett sammanträde med kommunfullmäktige. 
  • medborgarförslag får lämnas in av personer som är folkbokförda i kommunen

Här kan man se vilka medborgarförslag som inkommit. Medborgarförslag behandlas inom ett år från de de inlämnats.

Medborgarförslag

Integrerade odlingsmöjligheter i Brålanda

2018/299

2018-10-05

Rastmöjligheter i Brålanda

2018/298

2018-10-05

Hundrastgård i Vargön

2018/132

2018-04-04

Rondellen i Vargön vid tappen

2017/465


2017-11-03


Information om parkeringsplatser för funktionshindrade.

2017/457


2017-10-30


Utsmyckning av Rondellen vid "Tappen" i Vargön

2017/421


2017-10-13


Om kommundelsnämnd

2017/422


2017-10-13


Slopa halkbekämpning med salt i tätort!

2017/368


2017-09-18


Lekplats på Mariedalsområdet

2017/282


2017-06-01


Fria busskort för ungdomar


2017/240


2017-04-28


Gratis bussresor för alla pensionärer

2017/156


2017-03-09


Införande av umgängeskväll på kulturhuset Timjan för ungdomar 20-25 år

2017/106


2017-02-09


Parkeringsplatser för funktionshindrade vid Vänersborgs museum

2017/105


2017-02-10


Hundrastgård i Vargön

2017/92


2017-02-03


Utomhusgym i Frändefors

2017/88


2017-01-31


Pulkabacke i Väne-Ryr

2017/61


2017-01-11


Hantering av grovsopor i den norra kommundelen

2016/185


2016-04-20


Hemlagad mat

2016/173


2016-04-11


Gratis bussresor vid 65 årsålder

2016/130


2016-03-10


Förbättra luft och bullermiljö och trafiksäkerheten

2016/109


2016-02-23


Skolsituationen på Blåsut/Öxnered

2014/200


2014-04-24


Tåghållplats i Brålanda

2014/120


2014-03-17


Ändring av detaljplan Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2

2013/403


2013-11-22


Publikt akvarium/vetenskapscenter

2013/370

2013-10-30

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information