Hoppa till innehåll

Medborgarförslag

Här kan man se vilka medborgarförslag som inkommit. Medborgarförslag behandlas inom ett år från det de inlämnats.

Medborgarförslag om
Medborgarförslag Information om parkerings platser för funktionshindrade. (, 88.6 kB)

1017/457

2017-10-30

Medborgarförslag Utsmyckning av Rondellen vid "Tappen" i Vargön (, 66.9 kB)

2017/421

2017-10-13

Medborgarförslag om kommundelsnämnd (, 77.6 kB)

2017/422

2017-10-13

Medborgarförslag Slopa halkbekämpning med salt i tätort! (, 78.7 kB)

2017/368

2017-09-18

Medborgarförslag om lekplats på Mariedalsområdet (, 449.1 kB)

2017/282

2017-06-01

Fria busskort för ungdomar (, 496.3 kB)

2017/240

2017-04-28

Gratis bussresor för alla pensionärer (, 101.1 kB)

2017/156

2017-03-09

Införande av umgängeskväll på kulturhuset Timjan för ungdomar 20-25 år (, 174.7 kB)

2017/106

2017-02-09

Parkeringsplatser för funktionshindrade vid Vänersborgs museum (, 65.5 kB)

2017/105

2017-02-10

Hundrastgård i Vargön (, 73.1 kB)

2017/92

2017-02-03

Utomhusgym i Frändefors (, 168.1 kB)

2017/88

2017-01-31

Pulkabacke i Väne-Ryr (, 349.8 kB)

2017/61

2017-01-11

Hantering av grovsopor i den norra kommundelen (, 98.6 kB)

2016/185

2016-04-20

Hemlagad mat (, 115.9 kB)

2016/173

2016-04-11

Gratis bussresor vid 65 årsålder (, 323.2 kB)

2016/130

2016-03-10

Förbättra luft och bullermiljö och trafiksäkerheten (, 186.4 kB)

2016/109

2016-02-23

Skolsituationen på Blåsut/Öxnered (, 872.1 kB)

2014/200

2014-04-24

Tåghållplats i Brålanda (, 1016.7 kB)

2014/120

2014-03-17

Ändring av detaljplan Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2 (, 1.7 MB)

2013/403

2013-11-22

Publikt akvarium/vetenskapscenter (, 507.6 kB)

2013/370

2013-10-30

 

Text

Ett medborgarförslag 

  • ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer 
  • ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer 
  • får inte ta upp ämnen av olika slag 
  • väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelsens kansli (se adress i högerkolumnen), eller vid ett sammanträde med kommunfullmäktige. 
  • medborgarförslag får lämnas in av personer som är folkbokförda i kommunen

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information