Hoppa till innehåll

Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse

Kallelse till nästa sammanträde publiceras på hemsidan en vecka innan sammanträdet. 

Kallelse med handlingar 2017-12-11 (, 2.6 MB)

Kallelse utan handlingar 2017-12-11Word (word, 47.8 kB)

Extra utskick till sammanträde 2017-12-11 (, 482.1 kB)

Justerade protokoll

De protokoll som publiceras nedan är justerade, det vill säga godkända av ordförande och utsedd justeringsperson/utsedda justeringspersoner. Däremot har vi valt att inte publicera en bildkopia av det undertecknade protokollet utan istället har vi valt att publicera protokollet i ett sökbart filformat. Du kan söka på fritext genom att klicka på bilden som föreställer en kikare.

2017

Information om protokollen

I protokollen kan text vara borttagen, vilket markeras genom att texten är maskerad med "XX". Den kan bero på två anledningar, antingen att uppgifterna omfattas av sekretess enligt sekretesslagen. Den andra orsaken är att en del uppgifter i protokoll är borttagna pga PuL - Personuppgiftslagen. Den gäller vid publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras på vår hemsida men eftersom handlingarna, i annat format än via internetpublicering, är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar nämnden.

Hör av dig till respektive nämnd om du har frågor kring borttagna delar av protokollen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-72 10 00

E-post barnutbildning@vanersborg.se

MER information

Ytterliggare information typ informationsmaterial, tex power points i pdf-format från sammanträden.