Hoppa till innehåll

Byggnadsnämnden

Från och med 1 januari 2018 finns information om möten och protokoll i kommunens nya digitala anslagstavla. Den hittar du via startsidan eller här: Vänersborgs kommuns anslagstavla.

Här hittar du datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. I vänsterspalten på sidan finns länkar till handlingar och protokoll för varje möte till och med 2017-12-31.

Kallelse

Kallelse till nästa sammanträde publiceras på hemsidan en vecka innan sammanträdet.

Justerade protokoll

De protokoll som publiceras nedan är justerade, det vill säga godkända av ordförande och utsedd justeringsperson/utsedda justeringspersoner. Däremot har vi valt att inte publicera en bildkopia av det undertecknade protokollet utan istället har vi valt att publicera protokollet i ett sökbart filformat. Du kan söka på fritext genom att klicka på bilden som föreställer en kikare.

2015 - 2017

2017

2016

2015

2010 - 2014

2014

2013

2012

2011

2010

I protokollen kan text vara borttagen, vilket markeras genom att texten är maskerad med "XX". Den kan bero på två anledningar, antingen att uppgifterna omfattas av sekretess enligt sekretesslagen. Den andra orsaken är att en del uppgifter i protokoll är borttagna pga PuL - Personuppgiftslagen. Den gäller vid publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras på vår hemsida men eftersom handlingarna, i annat format än via internetpublicering, är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar nämnden.

 
Hör av dig till respektive nämnd om du har frågor kring borttagna delar av protokollen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 14 04

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se