Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-05-18

Byggnadsnämnden i korthet 2016-05-17

Här följer en sammanfattning från Byggnadsnämndens (BN) sammanträde den 17 maj 2016.

Byggnadsnämnden i korthet kommer inte att ta upp enskilda ärenden såsom ansökan om förhandsbesked, bygglov eller strandskydd m.m.

Ordförande Bo Dahlgren inledde med att hälsa välkommen alla välkomna. Nämnden träffades denna gång i kommunhuset.

  • Vi har avtal med sotningsmästare Tony Nylander från Norra Älvsborgssotarn för rengöring (sotning) brandskyddskontroll. Han besökte nämnden och berättade om verksamhetssystemet Ritz där ska alla fastigheter i kommunen som har sotning och brandskyddskontroll var inregistrerade. Tony håller på att lägga upp alla fastigheter. Tony berättar även för nämnden hur de har lagt upp sotning och brandskyddskontroll för 2016. Idag är de två stycken som har sotning och Tony sköter idag själv brandskyddskontrollen. Tony har startat med objekt som har tre års intervaller för brandskyddskontroll. Tony försöker samordna sotning och brandskyddskontrollen speciellt för restauranger.
  • Nämnden gick igenom årsuppföljningen av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för 2015. Av alla objekt som skulle sotas blev 97 % klara.
  • Nämnden gick igenom tertial 1 rapport budget och verksamhet. Nämnden har goda siffror och måluppfyllelsen är bra för tertial 1.
  • Då budgeten för 2016 togs en gång till av kommunfullmäktige i april fick nämnden ytterligare 1 Mkr. Nämnden kommer att använda medlen att täcka 3- D grafikerns tjänst, scanning av ritningar och modernisering av gamla detaljplaner. Först ut är Loberg, Sikhall södra och Sannebo
  • Nämnden fick information angående nya regler för planförfarande. Vi har nu planer som nu kan hanteras enligt de nya reglerna. Detaljplaner kan hanteras i olika processer beroende på om de stödjer bland annat översiktsplan. De tre sätten är Begränsat standardförfarande, standardförfarande och utökat förfarande. Är du nyfiken och vill lära dig mera finns Boverkets information http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/länk till annan webbplats
  • För detaljplan Mistel 22 kommer vi att använda det nya sättet med standardförfarandet


Fram till dags datum har byggnadsnämnden beslutat om:

Ärendeslag

beviljas

avslås

föreläggande/

sanktionsavgift

Ansökan bygglov

147

0


Ansökan förhandsbesked

6

0


Ansökan strandskyddsdispens

12

0


Anmälningspliktiga ärenden

89

0


Tillsyn enligt plan- och bygglagen3


Fram till dags datum arbetar förvaltningen med 15 detaljplaner många för boenden.

Fram till dags datum arbetar förvaltningen med Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Vänersborg/ Vargön samt planprogram för Sanden och Skaven/Öxnered.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se