Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-11-01

Byggnadsnämnden i korthet

Här följer en sammanfattning från Byggnadsnämndens (BN) sammanträde den 1 november 2016. Byggnadsnämnden i korthet kommer inte att ta upp enskilda ärenden såsom förhandsbesked, rivnings-, mark- och bygglov eller strandskydd etc 

  • Byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg inledde med att hälsa välkommen alla välkomna. Denna gång träffades byggnadsnämnden i kommunhuset
  • Byggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen uppdrag med att börja arbeta med detaljplan för del av Öxnered och Skaven. Förvaltningen har arbetat med ett planprogram som är nu godkänt av kommunfullmäktige och detaljplaneringen är nästa steg i processen för framtida exploateringen av området. Detaljplanen förväntas att vara klar under 2017 och ska harmonisera med utbyggnaden av det allmänna VA.
  • Byggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen uppdrag för ändring av del av stadsplan för Vargön. Syftet med ändringen är att ta bort prick mark och se över byggrätten för att underlätta bygglovsgivningen.

Fram till dags dato har byggnadsnämnden beslutat om:

Ärendeslag

Beviljas

Avslås

föreläggande/
sanktionsavgift

Ansökan om bygglov

303

1


Ansökan om förhandsbesked

    9

3


Ansökan om strandskyddsdispens

  20

1


Anmälningspliktiga ärenden

245

-


Tillsyn enligt plan- och bygglagen

-

-

6

Tillsyn enligt miljöbalken

-

-

-

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se