Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-08-23

Byggnadsnämnden i korthet 2017-08-22

Här följer en sammanfattning från Byggnadsnämndens (BN) sammanträde den 22 augusti 2017

BN i korthet kommer inte att ta upp enskilda ärenden såsom förhandsbesked, rivnings-, mark- och bygglov eller strandskydd etc.

Byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg inledde med att hälsa välkommen alla välkomna. Denna gång träffades byggnadsnämnden i kommunhuset.

Översiktsplan

Förslag på kommunens översiktsplan är på utställning som varar fram till den 18 september. Byggnadsnämnden har inget att anmärka på förslaget.

Detaljplan Norra Sanden

Byggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen
för Norra Sanden. De stora öppna ytorna på Norra Sanden bibehålls för publika evenemang, och aktiviteter småbåtshamnen utökas något samt att utmed hamnkanalomårdet området kan kiosker anläggas. Syftet med planen är möjliggöra, förenkla och utveckla evenemang, föreningsverksamhet i området.

På Fisktorget möjliggör detaljplanen en permanent byggnad för restaurang- eller caféverksamhet.

Norra Sanden

 Bygglov för gruppboende Nyckelpigan 1

Nämnden beviljar bygglov för ett nytt hus för gruppboende som kommer byggas vid det befintliga gruppboendet.

Bygglov Förskola kv Hönan

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för en ny förskola på Kvarteret Hönan.(Belfragegatans förskola)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se