Hoppa till innehåll

Kommunfullmäktige

Kallelse till nästkommande sammanträde

Justerade protokoll

De protokoll som publiceras nedan är justerade, det vill säga godkända av ordförande och utsedd justeringsperson/utsedda justeringspersoner. Däremot har vi valt att inte publicera en bildkopia av det undertecknade protokollet utan istället har vi valt att publicera protokollet i ett sökbart filformat. Du kan söka på fritext genom att klicka på bilden som föreställer en kikare.
I bilaga till fullmäktiges protokoll 2008-10-29 har personuppgifter tagits bort med hänvisning till pesonuppgiftslagen (PUL)

2017

2016

Kommunfullmäktige i korthet

Observera att detta inte är justerade protokoll

  • Kommunfullmäktige i korthet 2018-01-31
    Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 31 januari 2018. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Niklas Claesson inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.


I protokollen kan text vara borttagen, vilket markeras genom att texten är maskerad med "XX". Den kan bero på två anledningar, antingen att uppgifterna omfattas av sekretess enligt sekretesslagen. Den andra orsaken är att en del uppgifter i protokoll är borttagna pga PuL - Personuppgiftslagen. Den gäller vid publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras på vår hemsida men eftersom handlingarna, i annat format än via internetpublicering, är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar nämnden.

 
Hör av dig till respektive nämnd om du har frågor kring borttagna delar av protokollen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Mer information