Hoppa till innehåll

Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse

Kallelse till nästa sammanträde publiceras på hemsidan vanligtvis en vecka, dock senast fyra dagar innan sammanträdet.

Kultur- och frtidsnämndens kallelse 2017-12-04 (, 3.8 MB)

Sammanträdestider
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden 2017 hittar du här.

Justerade protokoll

De protokoll som publiceras nedan är justerade, det vill säga godkända av ordförande och utsedd justeringsperson/utsedda justeringspersoner. Däremot har vi valt att inte publicera en bildkopia av det undertecknade protokollet utan istället har vi valt att publicera protokollet i ett sökbart filformat. Du kan söka på fritext genom att klicka på bilden som föreställer en kikare.

2017

2016

Äldre protokoll

Om du vill ta del av äldre protokoll kontakta förvaltningssekreteraren.

I protokollen kan text vara borttagen, vilket markeras genom att texten är maskerad med "XX". Den kan bero på två anledningar, antingen att uppgifterna omfattas av sekretess enligt sekretesslagen. Den andra orsaken är att en del uppgifter i protokoll är borttagna pga PuL - Personuppgiftslagen. Den gäller vid publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras på vår hemsida men eftersom handlingarna, i annat format än via internetpublicering, är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar nämnden.  

Hör av dig till respektive nämnd om du har frågor kring borttagna delar av protokollen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Vänerparken 15

Telefon:
0521-72 24 37

E-post myndigheten:
kulturfritid@vanersborg.se