Hoppa till innehåll

Upphandlingsutskott

Kallelse

Kallelse till nästa sammanträde publiceras på hemsidan en vecka innan sammanträdet.

Protokoll

2018

2017

2016

2015

2014

2013

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 11 99

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

MER information

Justerade protokoll

De protokoll som publiceras här är justerade, det vill säga godkända av ordförande och utsedd justeringsperson/ utsedda justeringspersoner. Däremot har vi valt att inte publicera en bildkopia av det undertecknade protokollet utan istället har vi valt att publicera protokollet i ett sökbart filformat. Du kan söka på fritext genom att klicka på bilden som föreställer en kikare.