Hoppa till innehåll

Socialnämnden

Socialnämndens sammanträde är offentligt under alla ärenden som inte berörs av sekretess. Närmare information om vad som gäller för deltagandet i sammanträdet framgår av "Tillämpningsanvisningar för öppna sammanträden", (, 1.2 MB) beslutade av kommunstyrelsen 2015-03-04, § 40.

Kallelse

Justerade protokoll

De protokoll som publiceras nedan är justerade, det vill säga godkända av ordförande och utsedd justeringsperson/utsedda justeringspersoner. Däremot har vi valt att inte publicera en bildkopia av det undertecknade protokollet utan istället har vi valt att publicera protokollet i ett sökbart filformat. Du kan söka på fritext genom att klicka på bilden som föreställer en kikare.

2017

 

2016

2015

2014

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 14 60

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se