Hoppa till innehåll
Digital anslagstavla i Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommuns anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Vad visar vi för information på anslagstavlan

Kunskapsförbundet Västs anslagstavla finns på förbundets anslagstavlalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) anslagstavla finns på Trollhättans kommuns anslagstavlalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fyrbodals kommunalförbunds anslagstavla finns på förbundets anslagstavlalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillkännagivanden av justerade protokoll

RubrikEnhetskodSkapad datum

Sammanträdestider

Plan för sammanträden 2019

ORGAN

KL

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

Kommunfullmäktige

18.00


13

20

24

22

19

Kommunstyrelsen 

08.30

9, 30

27

27


8

5

Kommunstyrelsens AU 

13.30

14

11

4

29

27


Överförmyndarnämnden

13.15

15

19

12

16

14

11

Personal- och förhandlingsutskottet

13.30Byggnadsnämnden


22


5

9

14

18

Barn- och utbildningsnämnden

08.30

21

18

18

23

20

17

Kultur- och fritidsnämnden

08.30

25


15

12

24


Miljö- och hälsoskyddsnämnden

13.15

21

11

11

8

13

10

Samhällsbyggnadsnämnden

08.30


1, 28

21

17 (ons)

23

13

Samhällsbyggnadsnämndens fastighets/upphandlingsutskott

08.30

17

14

7

4

9

4

Socialnämnden

08.30

28

28

28

23

23

13

Socialutskottet

08.30

15

5, 19

5, 19

2, 16, 29

14, 21

4, 18

 

ORGAN

KL

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kommunfullmäktige

18.0018

23

27

18

Kommunstyrelsen

08.30


27

4

9

13

4

Kommunstyrelsens AU

13.30


19

30

28

18


Överförmyndarnämnden

13.15


27

17

15

12

17

Personal- och förhandlingsutskottet
Byggnadsnämnden20

17

29


10

Barn- och utbildningsnämnden

08.3016

14

18

16

Kultur- och fritidsnämnden

08.3013


8

13

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

13.1516

7

11

9

Samhällsbyggnadsnämnden

08.3012

17

14

12

Samhällsbyggnadsnämndens fastighets/upphandlingsutskott

08.30


29


3, 31

28


Socialnämnden

08.30


29

26

24

21

19

Socialutskottet

08.30

9,

30

6,

20

3,

17

1, 15,

29

12,

26

10,

(7 jan)

 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Under år 2019 sammanträder kommunfullmäktige onsdagar, med starttid kl. 18:00 enligt följande:

13 februari

20 mars

24 april

22 maj

19 juni

18 september

23 oktober

27 november

18 december
 

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information

RubrikEnhetskodSkapad datum

Kallelser och beslutsunderlag

Protokoll

Vad vi visar för information

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. I Vänersborgs kommun har du även möjlighet att ta del av den kommunala anslagstavlan i kommunhusets entré på Södergatan 16 A.

Protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande på kommunens officiella anslagstavla.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet tillkännages på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Här kan du få mer information om hur beslut kan överklagas enligt kommunallagen.länk till annan webbplats

Sammanträden

Genom anslagstavlan kan du även få reda på när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder, läsa beslutsunderlag inför sammanträden och läsa justerade protokoll med de begränsningar som följer av personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Du kan även se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Kungörelser och tillkännagivanden

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.