Hoppa till innehåll

E-tjänster

Genom att använda våra e-tjänster (elektroniska tjänster) kan du uträtta ditt ärende direkt på webben när det passar dig bäst.

Utbildning & barnomsorg

E-tjänst barnomsorg
Ansök om barnomsorg, meddela schema och inkomstuppgifter, uppsägning av barnomsorg

Lärplattform/edWiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grundskolan använder lärplattform/edWise för dokumentation, klassrum, schema och kalender, frånvarorapportering, betygsättning och provresultat, anslagstavlor.

Ansökan till gymnasieskolan
Gör ditt gymnasieval direkt på webben. Valsidorna är öppna under ansökningstiden.

Beställ äldre betygskopior från kommunarkivet (mer än 5 år gamla)
Från grundskolan, gymnasiet eller komvux inom Vänersborgs kommun.

Bygga, bo & miljö

Fastigheter - för entreprenörer

Entreprenörswebb - Vänersborg
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbportal för återrapportering av beställningar.

Planbesked

Blankett och e-tjänst
Om du ska bygga eller anlägga något som innebär att en detaljplan måste upprättas, ändras eller upphävas kan du begära planbesked.

Uppleva och göra

Bibliotekskatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sök, låna om och reservera böcker

Bokning av anläggningarlänk till annan webbplats
Sök lediga tider och sök anläggningar

Föreningsregisterlänk till annan webbplats
Sök bland alla föreningar som registrerat sig i kommunens register

Näringsliv och arbete

Lediga jobb hos kommunen
Tjänsterna söks direkt via ett webbformulär, som går att nå via varje enskild tjänst.

Kommun & politik

Sök förtroendevalda

Ekonomi - för privatpersoner

Som privatperson kan du använda två olika former av E-tjänster för att betala fakturor till Vänersborgs kommun. Detta gäller avgifter för barnomsorg, musikskola, äldreomsorg, renhållning samt vatten och avlopp.

Autogiro - Fakturabeloppet  dras automatiskt från det konto som du uppger.

E-faktura - Dina fakturor får du i elektronisk form - direkt till din Internetbank.

Ekonomi - för företagare

Skicka elektronisk faktura till Vänersborgs kommun

Aktuella upphandlingar
Här finner du de upphandlingarna som Vänersborgs kommun har offentliggjort. De flesta upphandlingarna görs i Oreo.
Se vidare information om Oreo

Blanketter

Kommunens blanketter
Blanketter inom områdena bygga och bo, fritid, miljö och hälsa, skolor, lediga tjänster, social service och överförmyndare

Vigselanmälan
Bokning av vigsel

Beställning av betyg och dokument
Beställningsformulär för betyg och övriga handlingar ut kommunens arkiv.

Synpunkter

Lämna synpunkter på kommunens verksamheter
Vänersborgs kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se