Hoppa till innehåll

Försäkringar

Vänersborgs kommun har försäkringsskydd genom tecknade försäkringar som kan aktualiseras vid personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada.

Nedan återfinns en översiktlig presentation av kommunens aktuella försäkringsskydd och dess villkor. Fullständiga försäkringsbrev samt de särskilda villkoren finns att ta del av vid kommunens kansli.

För allmänna frågor rörande försäkringsskyddet eller för frågor i samband med inträffad skada och skadeanmälan kontakta kommunjurist Pernilla Bertilsson, 0521- 72 23 95.

Kommunens försäkringsförmedlare är Bolander & Co AB.

Försäkringsform

Försäkringsbolag

Försäkrings-/avtals nummer

Kommunförsäkring

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

160101—DP40-3

Tjänstereseförsäkring

Gouda Reseförsäkring

30303756

Motorfordonsförsäkring

Protector

512111-2.1

Olycksfallsförsäkring

Protector

322465-4.1

Utställningsförsäkring

Hiscox

121480

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kommunjurist
Pernilla Bertilsson

Telefon:
0521-72 23 95

E-post:
pernilla.bertilsson@vanersborg.se

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se